Η εργασία βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΔΔΑ σε έντυπη μορφή.

Κατεβάστε εδώ

Η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου, στις 2 Απριλίου 2014. [...]  Με το παρόν, επιχειρούμε μια κριτική αποτίμηση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής με πολλαπλούς σκοπούς και αποδέκτες. Απευθυνόμαστε πρώτα στα μέλη του συλλόγου με σκοπό να διευρύνουμε τη συζήτηση που σχετίζεται τόσο με το περιεχόμενο σπουδών στην ΕΣΔΔΑ, όσο και με τη θέση και την προοπτική μας ως δημόσιοι υπάλληλοι. Για τους ίδιους λόγους απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, σκοπεύοντας να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο.
Το κείμενο αυτό είναι εργασία σε εξέλιξη, κοινοποιείται με αφορμή τη ΓΣ του Δημοσιοϋπαλληλικού Συλλόγου Σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, όπου και θα συζητηθεί και αναμένεται να
εμπλουτιστεί. Από το παρόν λείπει η κριτική αποτίμηση του 1ου και του 2ου Πυλώνα που θα ακολουθήσει σύντομα.
Η σύνταξη του παρόντος είναι συλλογική και έγινε με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΔΣ.
Κατεβάστε εδώ

Thesis submitted for the Ph.D. degree in Economics at the University of Athens

This dissertation discusses the forms of money, in order to focus on the form of world money, while drawing useful conclusions from the evolution of the International Monetary System since the collapse of the Bretton Woods agreement. It is shown that the form of money performing in the world market is an alloy form of central bank credit money declared as legal tender by a major capitalist country. This new form of money has been termed as quasi-world money. The exposition of its historical emergence following its most prominent concrete forms, namely the US dollar and the euro, has revealed interesting features of this money and the IMSs that were related to it.
Moreover, official hoards of money proved as essential as revelatory for the functioning of the current IMS, the quasi-world money standard. The examination of the official hoards revealed the main monetary role of gold as the reserve pylon of quasi-world money. The relation of the two had been exposed by the fundamental contradiction that gave rise to quasi-world money in the first place. Yet, the same contradiction determines the limits of proper quasi-world moneys like the US dollar, or peculiar ones, like the euro. In the case of the latter, additional constraints apply.

This dissertation can also be found in the National Archive of PhD Theses

Download

∆ιπλωµατική εργασία που κατατίθεται ως µέρος των απαιτήσεων του διατµηµατικού προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», όπου και βρίσκεται έντυπο αντίτυπο.

Κατεβάστε εδώ