Το παρόν περιέχει Σημειώσεις από την μελέτη της Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών του I.I.Rubin, (1994, Κριτική, μτφ. Χρ.Βαλλιάνος). Αν και οι Σημειώσεις κρατήθηκαν για προσωπική χρήση, θεωρώ ότι μπορεί να είναι χρήσιμες για τον αναγνώστη αυτού του τόσο διορατικού εγχειριδίου, ακόμα και σε αυτήν τη, μη επιμελημένη, μορφή. Οι
Σημειώσεις σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το πρωτότυπο κείμενο αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη περιήγηση σε αυτό. Το θετικό
είναι ότι αποτελούν προϊόν μελέτης που έγινε χωρίς συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα και συνεπώς δεν πάσχουν από το πολύ σοβαρό πρόβλημα της επιλεκτικής ανάγνωσης.

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/Sources/images/PDF/Sources/VoP-WP3-2017-Labrinidis-notes-on-Rubin.pdf,100%,500{/edocs}