Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

In this section, one may find book reviews and proposals. We strongly encourage contributions that will bring forth books or book sections that are useful for the working class and for the fight against imperialism, fascism, racism; in short, capitalism.