Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

VoP Discussion Papers publish high quality research on a wide range of topics adopting a marxist political economy. We invite authors to submit new papers and welcome theoretical and empirical analysis without preference for particular topics - our aim is to accumulate a body of work that provides insight into the development of contemporary capitalism for the benefit of the working class. We also welcome literature reviews and critical analyses of mainstream economics provided they have a bearing on economic and social development.

Publication in the VoP series does not preclude submission to journals, indeed several discussion papers have gone on to be published elsewhere, however, authors are encouraged independently to check journal policy.