Η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου, στις 2 Απριλίου 2014. [...]  Με το παρόν, επιχειρούμε μια κριτική αποτίμηση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής με πολλαπλούς σκοπούς και αποδέκτες. Απευθυνόμαστε πρώτα στα μέλη του συλλόγου με σκοπό να διευρύνουμε τη συζήτηση που σχετίζεται τόσο με το περιεχόμενο σπουδών στην ΕΣΔΔΑ, όσο και με τη θέση και την προοπτική μας ως δημόσιοι υπάλληλοι. Για τους ίδιους λόγους απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, σκοπεύοντας να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο.
Το κείμενο αυτό είναι εργασία σε εξέλιξη, κοινοποιείται με αφορμή τη ΓΣ του Δημοσιοϋπαλληλικού Συλλόγου Σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, όπου και θα συζητηθεί και αναμένεται να
εμπλουτιστεί. Από το παρόν λείπει η κριτική αποτίμηση του 1ου και του 2ου Πυλώνα που θα ακολουθήσει σύντομα.
Η σύνταξη του παρόντος είναι συλλογική και έγινε με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΔΣ.
Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/DS_ESDDA_ES2014.pdf,100%,500{/edocs}