Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι ότι το βασικό πρόβλημα των τραπεζών είναι η μείωση των Δανείων που επιβάλλουν στην αγορά οι ίδιες! Και όσο πιο λίγα Δάνεια δίνουν στην αγορά, τόσο πιο μεγάλο πρόβλημα έχουν, γιατί τόσο πιο λίγο τράπεζες είναι. Η επιλογή τους όμως αυτή, συνολική και αυθόρμητη, σαν αποτέλεσμα της κρίσης, είναι επιβεβλημένη ακριβώς από τη μείωση κάθε ανταλλαγής κεφαλαίου με κεφάλαιο.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Κατιούσα, 1 Ιούνη 2018

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/oped/Labrinidis_provlima_2018.pdf,100%,500{/edocs}