Είναι αλήθεια ότι η Αριστερά μας την πάει λίγο παραπέρα την Αξιοπρέπεια από ένα κατρούτσο· για την ακρίβεια, την πάει μέχρι την Ανάπτυξη, αλλά ας προχωρήσουμε ένα βήμα μαζί και το ξανασυζητάμε. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση η Ελλάδα να πιάσει το ΑΑΑ και αυτό να έχει κάποιο νόημα για τις ζωές μας.

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/oped/Labrinidis_aaa_2015.pdf,100%,500{/edocs}