Η ανισόμετρη ανάπτυξη φαίνεται να είναι σήμερα ένα καθολικό φαινόμενο στον καπιταλισμό. Το άρθρο αυτό εξετάζει πώς γεννιέται η ανισόμετρη ανάπτυξη, γιατί υπάρχει, και ποιοι είναι οι μηχανισμοί της ανάδρασης της. Μέσα από θεμελιώδεις διακρίσεις, όπως η διάκριση μεταξύ κεφαλαίου ως λειτουργία και ως ιδιοκτησία, και την δημιουργία των κατάλληλων πεδίων χωροχρόνου, το έθνος-κράτος, την περιφέρεια, τον κλάδο και την επιχείρηση, ώστε να τοποθετηθεί η ανάλυση, το άρθρο καταλήγει σε μια πρωτότυπη διατύπωση της ανισόμετρης ανάπτυξης. Βασικοί παράγοντες σε αυτήν την ανάλυση αναδείχθηκαν το κονδύλι εργασίας, το αρχικό μέγεθος και η ηλικία του παγίου κεφαλαίου. Η ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου, και η αξιοποίηση αυτής, αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας στο ξεδίπλωμα της ανισομετρίας και στον σύγχρονο ανταγωνισμό, όπου κυριαρχούν τα μονοπώλια.

Download here

{edocs}/images/PDF/Sources/VoP-DP7-2021-Labrinidis-uneven-development.pdf,100%,500{/edocs}