Μεταξύ του 2010 και του 2015 οι Ελληνικές τράπεζες έλαβαν εισφορές κεφαλαίου στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων διάσωσης υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία άφησε το Ελληνικό κράτος με μεγάλες ζημιές στις επενδύσεις τους και ένα χρέος προς αποπληρωμή· στις πιο έντονες στιγμές της κρίσης η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ανάγκασε δύο φορές την Τράπεζα της Ελλάδος να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές από τον δανεισμό προς τις Ελληνικές τράπεζες, και το 2015 οι Ελληνικές τράπεζες υποβλήθηκαν σε ελέγχους με εντολή της ΕΕ που περιόρισαν τη μετατροπή των Ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ σε άλλες μορφές. Γιατί η Ευρωπαϊκή τραπεζική υποδομή άφησε το Ελληνικό κράτος μόνο του αντιμέτωπο με ζημιές και υποχρεώσεις, ενώ παραμένει πλήρη μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης (ΕΖ); Διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή τραπεζική υποδομή είναι συνδυασμένη-αλλά-μη-ενοποιημένη, και ότι η ολοκλήρωση απαιτεί και τα δύο. Αντλώντας {στοιχεία} από τη Μαρξιστική πολιτική οικονομία εξετάζουμε λεπτομερώς τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και βρίσκουμε μια κλιμακωτή διάσπαση στην κρατική παροχή τραπεζικής υποδομής στις ΕΕ / ΕΖ. Σε υπερεθνικό επίπεδο, η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές και ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Εν τω μεταξύ, οι υποσχέσεις για νομισματική στήριξη, όπως οι εγγυήσεις των καταθέσεων και ο δανεισμός έσχατης ανάγκης, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των εθνικών κρατών. Η συνδυασμένη-αλλά-μη-ενοποιημένη δομή διασφάλισε ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, η Ελλάδα ήταν απομονωμένη, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί πλήρως μέρος των ΕΕ/ΕΖ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στα αγγλικά για πρώτη φορά στις 25 Φεβρουαρίου 2022, στο Περιοδικό Competition and Change, 2022, Vol. 0(0) 1–20, (DOI: 10.1177/10245294211060408) με τίτλο From “combined-but-not-unified” to “integrated isolation” - Greek banking in Europe 2010–2015.

download here

{edocs}/images/PDF/Sources/VoP-DP8-2022-Labrinidis-Lindo-Greek-banking.pdf,100%,500{/edocs}