Η εργασία βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΔΔΑ σε έντυπη μορφή.

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/Labrinidis_2015_SMEs.pdf,100%,500{/edocs}