Η εργασία βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΔΔΑ σε έντυπη μορφή.

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/entrepreneurship_2015.pdf,100%,500{/edocs}