Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία», ΑΣΟΕΕ (Καθ. Α. Βλάχου)

Με βάση τη γνώση σας για τη θεωρία υπεραξίας και τους μετασχηματισμούς της εργασιακής διαδικασίας, να αναπτύξετε τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (ευελιξία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μερική απασχόληση, αύξηση του ορίου απολύσεων, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, μέτρα κατά των υπερωριών) στην παραγωγή υπεραξίας. Πληροφορίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις μπορείτε να αντλήσετε από το περιοδικό και ημερήσιο τύπο (π.χ. ενδεικτικά, Ημερησία 25-26/11, 22-23/7/2000, Καθημερινή 13/8/2000 κ.ά.).

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/essay_2001_aueb_marx_2.pdf,100%,500{/edocs}