Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία», ΑΣΟΕΕ (Καθ. Α. Βλάχου)

Η Μαρξιστική οικονομική θεωρία, σε αντίθεση με την Νεοκλασική θεωρία λαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και όχι το μεμονωμένο άτομο ως βασική μονάδα ανάλυσης.
Αυτός ο τρόπος εκκίνησης της Μαρξιστικής θεωρίας αγνοεί το άτομο και τις επιλογές του;
Ποια αναλυτικά πλεονεκτήματα δημιουργεί η εστίαση της Μαρξιστικής θεωρίας στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων έναντι της Νεοκλασικής θεωρίας;

Κατεβάστε εδώ

{edocs}/images/PDF/out_there/essay_2000_aueb_marx_1.pdf,100%,500{/edocs}