Η τράπεζα λοιπόν δεν είναι καθόλου υποχρεωμένη να διατηρεί σε τραπεζογραμμάτια το ύψος του παθητικού της. Το αντίθετο, δεν είναι δυνατόν να έχει τόση ποσότητα τραπεζογραμματίων ώστε να μπορούν όλοι να μετατρέψουν σε αυτά τους λογαριασμούς τους, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η τράπεζα δεν θα ενέκρινε δάνεια, δηλαδή ότι δεν θα ήταν τράπεζα. Η τράπεζα δεν είναι ένα χρηματοκιβώτιο· το αντίθετο, διατηρεί όσο λιγότερα τραπεζογραμμάτια μπορεί. Με άλλα λόγια, η τράπεζα δεν κάνει κάτι παράτυπο, ανήθικο και που να απαιτεί ρύθμιση, όταν δεν μπορεί να μετατρέψει όλο της το παθητικό από τη μορφή του λογαριασμού σε τραπεζογραμμάτια.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Κατιούσα, 4 Απρίλη 2018

Κατεβάστε εδώ

Τελικά, ο ίδιος ο καπιταλισμός που εξέθρεψε τους χειρότερους φόβους στο λαό για να τον δέσει χειροπόδαρα, θα του κάνει τη χάρη να τους υλοποιήσει κιόλας. Με άλλα λόγια, αν μια μερίδα εργαζομένων συνήθισε τον βιασμό και αντιμετωπίζει τα νέα μέτρα με έναν ωχαδερφισμό και μια προσμονή, ενίοτε και λαχτάρα, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει στο μυαλό της ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά στο παιχνίδι των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και περάσαμε πίστα.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Κατιούσα, 18 Μάρτη 2018

Κατεβάστε εδώ

Είναι αλήθεια ότι η Αριστερά μας την πάει λίγο παραπέρα την Αξιοπρέπεια από ένα κατρούτσο· για την ακρίβεια, την πάει μέχρι την Ανάπτυξη, αλλά ας προχωρήσουμε ένα βήμα μαζί και το ξανασυζητάμε. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση η Ελλάδα να πιάσει το ΑΑΑ και αυτό να έχει κάποιο νόημα για τις ζωές μας.

Κατεβάστε εδώ

[...] σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, στον κοινωνικο-οικονομικό τρόπο παραγωγής που κυριαρχούν οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής, για να μιλήσουμε αυστηρά, η μίζα δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο. Αντίθετα, σκάνδαλο θα ήταν η απουσία της. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς έναν έμπορο που να πουλάει την πραμάτεια του χωρίς προμήθεια; Μάλλον όχι. [...]

Εκ του αποτελέσματος, και για να ξαναγίνουμε αυστηροί, φαίνεται ότι η αναπαραγωγή του κεφαλαίου συναντά μεγάλες δυσκολίες· ότι το κράτος βοηθάει κάπως, αν όχι στην επίλυση των δυσκολιών, τουλάχιστον στην άμβλυνση και στο κέρδισμα χρόνου· ότι τίμημα ενίοτε, αν όχι πάντα, είναι το βάθεμα αυτών των δυσκολιών.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Κατιούσα, 1 Μάρτη 2018

Κατεβάστε εδώ

This note was prepared for the social democratic newsletter of FEPS before, and in anticipation of, the Greek elections of January 2015. The editor of the newsletter changed the title and the photo, while cutting the last paragraph, without the consent of the author. You may find both versions below.

Download here the original version

Download here the manipulated version